Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal

Karlskoga församling

Kyrkoherde

Pernilla Rosin

Karlskoga församling

Kyrkoherde, Kontraktsprost

Barn och unga - Församlingspedagog

Britta Mörk

Karlskoga församling

Barn och unga - Församlingspedagog

Barn och ungdom - församlingsassistent

Conny Bergqvist

Karlskoga församling

Barn och ungdom - församlingsassistent

Barnskötare

Annelie Högberg

Karlskoga församling

Barnskötare

Sabina Lindgren

Karlskoga församling

Barnskötare

biträdande kyrkoherde

Jonatan Edlund

Karlskoga församling

biträdande kyrkoherde

Diakon

Ann Bjerknes

Karlskoga församling

Diakon, Sjukhusdiakon

Eva Gelang

Karlskoga församling

Diakon

Magnus Åsehäll

Karlskoga församling

Diakon

Johanna Ärlandsback

Karlskoga församling

Diakon

Diakoniassistent, finsktalande

Merja Piispanen

Karlskoga församling

Diakoniassistent, finsktalande

Enhetscehf BUF / Barn, ungdom och familj

Ann-Sofie Ångman

Karlskoga församling

Enhetscehf BUF / Barn, ungdom och familj

Enhetschef ADM / Administration Kanslichef

Helena Nilsson

Helena Nilsson

Karlskoga församling

Enhetschef ADM / Administration Kanslichef

Enhetschef FTS / Fastighet Teknisk Service

Dan Collin

Dan Collin

Karlskoga församling

Enhetschef FTS / Fastighet Teknisk Service, Enhetschef KGD / Kyrkogård

Enhetschef för GUM Gudsjänst, undervisning och musik

Daniel Pereyra

Karlskoga församling

Enhetschef för GUM Gudsjänst, undervisning och musik

Enhetschef KGD / Kyrkogård

Dan Collin

Dan Collin

Karlskoga församling

Enhetschef FTS / Fastighet Teknisk Service, Enhetschef KGD / Kyrkogård

Enhetschef KIS. Kyrkan i samhället

Magnus Åsehäll

Karlskoga församling

Enhetschef KIS. Kyrkan i samhället

Fängelsepräst

Monica Mannberg

Karlskoga församling

Fängelsepräst, Präst

Förskolelärare

Anna Svensson

Karlskoga församling

Förskolelärare

Förskollärare

Ulrika Fahlström

Karlskoga församling

Förskollärare

Karin Gustafsson

Karlskoga församling

Förskollärare

Margarita Zaitseva

Karlskoga församling

Förskollärare

Cecilia Öijen

Karlskoga församling

Förskollärare

Förvalningsassistent

Jan Skott

Karlskoga församling

Förvalningsassistent

Förvaltningsassistent

Ann-Sofie Hornström

Karlskoga församling

Förvaltningsassistent

Maria Lundborg

Karlskoga församling

Förvaltningsassistent

Margareta Prag

Karlskoga församling

Förvaltningsassistent

Arja Salmi

Karlskoga församling

Förvaltningsassistent

Informatör

Leif Helge

Karlskoga församling

Informatör

IT

Zebastian Collin

Karlskoga församling

IT

Kontraktsprost

Pernilla Rosin

Karlskoga församling

Kyrkoherde, Kontraktsprost

Krematoriet

Johanna Johansson

Karlskoga församling

Krematoriet

Kyrkogårdsarbetare

Ann Andersson

Karlskoga församling

Kyrkogårdsarbetare

Carola Andersson

Karlskoga församling

Kyrkogårdsarbetare

Berit Blomquist

Karlskoga församling

Kyrkogårdsarbetare

Fredrik Eriksson

Karlskoga församling

Kyrkogårdsarbetare

Kent Holm

Karlskoga församling

Kyrkogårdsarbetare

Ulla Johansson

Karlskoga församling

Kyrkogårdsarbetare

Gunnar Kamlin

Karlskoga församling

Kyrkogårdsarbetare

Rasmus Karlsson

Karlskoga församling

Kyrkogårdsarbetare

Susanne Litzell

Karlskoga församling

Kyrkogårdsarbetare

Sirkka Sillanpää

Karlskoga församling

Kyrkogårdsarbetare

Per Westengen

Karlskoga församling

Kyrkogårdsarbetare

Kyrkomusiker/körledare

Kristina Folker

Karlskoga församling

Kyrkomusiker/körledare

Dan Tunmats

Karlskoga församling

Kyrkomusiker/körledare

Sören Ågren

Karlskoga församling

Kyrkomusiker/körledare

Organist

Riccardo Gnudi

Karlskoga församling

Organist

Personalhandläggare

Ingela Andersson

Karlskoga församling

Personalhandläggare

Präst

Monica Albertus

Karlskoga församling

Präst

Kristina Lundberg

Karlskoga församling

Präst

Monica Mannberg

Karlskoga församling

Fängelsepräst, Präst

Daniel Pereyra

Karlskoga församling

Präst

Maria Sandström

Karlskoga församling

Präst, Sjukhuspräst

Karolina Strandell Rongedal

Karlskoga församling

Präst, Ungdomspräst

Receptionist/assistent

Ulrika Gustafsson

Karlskoga församling

Receptionist/assistent

Sjukhusdiakon

Ann Bjerknes

Karlskoga församling

Diakon, Sjukhusdiakon

Sjukhuspräst

Maria Sandström

Karlskoga församling

Präst, Sjukhuspräst

Ungdomsledare

Linda Henriksson Ribeiro

Karlskoga församling

Ungdomsledare

Erik Näsman

Karlskoga församling

Ungdomsledare

Ungdomspräst

Karolina Strandell Rongedal

Karlskoga församling

Präst, Ungdomspräst

Vaktmästare

Lennart Andersson

Karlskoga församling

Vaktmästare

Catrin Augustsson

Karlskoga församling

Vaktmästare

Sofia Bastian

Karlskoga församling

Vaktmästare

Magnus Jensen

Karlskoga församling

Vaktmästare

Vaktmästare / arbetsledare

Birgitta Skoglund

Karlskoga församling

Vaktmästare / arbetsledare