Pressrum

Pernilla Rosin

Pernilla Rosin

Karlskoga församling

Kyrkoherde, Kontraktsprost

Jonatan  Edlund

Jonatan Edlund

Karlskoga församling

Biträdande kyrkoherde.

Leif Helge

Leif Helge

Karlskoga församling

Informatör

Helena Nilsson

Helena Nilsson

Karlskoga församling

Enhetschef ADM / Administration Kanslichef

Dan Collin

Dan Collin

Karlskoga församling

Enhetschef KGD / Kyrkogård, Enhetschef FTS / Fastighet Teknisk Service

Ann-Sofie Ångman

Ann-Sofie Ångman

Karlskoga församling

Enhetscehf BUF / Barn, ungdom och familj

Eva Gelang

Eva Gelang

Karlskoga församling

Enhetschef KIS. Kyrkan i samhället

Kristina Lundberg

Kristina Lundberg

Karlskoga församling

Präst, Enhetschef GUM / Gudstjänst, undervisning, musik