GDPR

Behandling av personuppgifter. Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) i hela EU och som i Sverige ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människors personliga integritet. Med GDPR skärps kraven ytterligare för hur våra personuppgifter behandlas med syfte att stärka den enskildes rättigheter.

Personuppgiftsansvarig Karlskoga församling:
Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till Karlskoga församlings expedition tel: 0586-688 00
alternativt via mejl: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se

Karlskoga församlings dataskyddsombud: 
Erika Malmberg
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se