GDPR

Behandling av personuppgifter. Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) i hela EU och som i Sverige ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människors personliga integritet. Med GDPR skärps kraven ytterligare för hur våra personuppgifter behandlas med syfte att stärka den enskildes rättigheter.

Personuppgiftsansvarig Karlskoga församling:
Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till Karlskoga församlings expedition tel: 0586-688 00 
alternativt via mejl: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se

Karlskoga församlings dataskyddsombud: 
Erika Malmberg
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

 

Hur vi hanterar handlingar

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Integritetspolicy

rättigheter och kontakt

Bild & filmmaterial

information om hantering

Om du är medlem i Svenska kyrkan

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om ni ska viga er hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Om ditt barn ska döpas hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Om du ska döpas hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Om du är med i en av våra vuxengrupper

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Inför och under konfirmation

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Om du bokar en av våra lokaler

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du bokar en begravningsgudstjänst

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Medlingsärenden angående gravsättning

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du söker jobb hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du anmäler dig till en kurs hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du skickar e-post till oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du tar emot nyhetsbrev från oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du interagerar med oss på sociala medier

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du använder Swish för betalning hos oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Diakoni

Vid förtroliga samtal och ansökan om ekonomiskt bistånd