Lön- och personalutskott

2022-2025

Representanter i respektive utskott och årsplanering för sammanträden beslutas på årets första kyrkoråd.

Planeringsutskott:
Lön- och personal utskott:
Kyrkogårdsutskott: