Lön- och personalutskott

2022-2025

SAMMANTRÄDEN 2023412 januari
18 mars
20 maj 
26 augusti
30 september
25 november

Ordförande:
Siv Björck Kjellgren (S)

Vice ordförande:
Yvonne Nilsson (S)

Ledamöter:                            Ersättare:
Siv Björck Kjellgren (S)           Håkan Talberg (S)
Yvonne Nilsson (S)                 Annika Karlsson (S)
Marie Johansson Gadde (S)  Kerstin Andersson (S)

Anneli Lyckeborn (ESK)          Maria Nyberg (ESK)
Thorbjörn Andersson (ESK)   Britta Angenete Gillberg (ESK)