Meny

Gustaf Vasa församling

Varmt välkomna till Gustaf Vasa kyrka! Kyrkan är öppen måndag - torsdag 11-18. Fredag - söndag 11-15. Församlingsexpeditionen i kyrkan öppen må, ti 11-12. Telefontider expedition 08-508 88 600: Må, ti 9-11, 13-16. On 13-16. To 9-12, 13-16. Fr 9-12.

De tider då vi annonserat om gudstjänster kommer vi, här på hemsidan, publicera en kort musikandakt. På vår Facebook får vi följa påskens händelser.

I påsk ses vi på nätet då alla gudstjänster ställs in!

De tider då vi annonserat om gudstjänster kommer vi, här på hemsidan, publicera en kort musikandakt. På vår Facebook får vi följa påskens händelser.

Regeringen har på Hälsovårdsmyndighetens inrådan beslutat att inga samlingar med fler än 50 personer är tillåtna. Detta påverkar förstås våra gudstjänster, konserter och förättningar.

Max 50 personer får samlas!

Regeringen har på Hälsovårdsmyndighetens inrådan beslutat att inga samlingar med fler än 50 personer är tillåtna. Detta påverkar förstås våra gudstjänster, konserter och förättningar.

Inställda verksamheter

Här hittar du vilka verksamheter som ställs in till och med påsk och vilka som fortsätter tills vidare.

Coronaviruset tidigarelägger kyrkornas digitala diakonimaterial om ensamhet. Här kan du se filmen om Gustaf Vasas arbete med ensamma.

Diakonalt fokus på ensamhet

Coronaviruset tidigarelägger kyrkornas digitala diakonimaterial om ensamhet. Här kan du se filmen om Gustaf Vasas arbete med ensamma.

Coronaviruset påverkar oss alla. Vi vill finnas här för dig. Därför höjer vi nu den diakonala beredskapen. Vad kan vi hjälpa till med?

Gustaf Vasa församling höjer den diakonala beredskapen

Coronaviruset påverkar oss alla. Vi vill finnas här för dig. Därför höjer vi nu den diakonala beredskapen. Vad kan vi hjälpa till med?

Samtal med präst, diakon eller terapeut

Stöd och samtal

Samtal med präst, diakon eller terapeut

Illustration i grönt med två personer

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

I veckan har fakturor gällande skötsel- och serviceavgift för gravrätt i Gustaf Vasa kyrkas columbarium skickats ut. Många hör nu av sig och har frågor? Här kan du läsa varför du fått en faktura och vad den gäller.

Frågor om faktura från columbariet?

I veckan har fakturor gällande skötsel- och serviceavgift för gravrätt i Gustaf Vasa kyrkas columbarium skickats ut. Många hör nu av sig och har frågor? Här kan du läsa varför du fått en faktura och vad den gäller.

Tjej sitter på bänk framför solen.

Tankar inför helgen – en blogg där präster funderar utifrån söndagens texter

”I tider av oro finns vi för varandra. Kan vi hjälpa varandra. Gud kallar oss att hjälpa till på det sättet vi kan.” Läs tankar inför helgen av prästen Daniel.

Palmsöndagen

Palmsöndagen inleder veckan före påsk, stilla veckan. På Palmsöndagen berättar vi om den händelse som också inleder adventstiden, när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar och togs emot som kung av folket som jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna.

Tema

Vägen till korset

Liturgisk färg

Violett

Altardekoration

På altaret ställer vi sälgkvistar och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 56, vers 6-8

Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra tjänst hos honom, älska Herrens namn och vara hans tjänare, ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den och håller fast vid mitt förbund får komma till mitt heliga berg och glädjas i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skall jag ta emot på mitt altare. Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. Detta är Herren Guds ord, han som samlar det skingrade Israel: Ännu fler skall jag samla till dem som redan är samlade.

Epistel

Efesierbrevet kapitel 2, vers 12-16

kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod. Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 21, vers 1-11

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 'Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.' Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: 'Hosianna' Davids son! 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' Hosianna i höjden! När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 118, vers 19-29

Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port, här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk, det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada! Herre, hjälp oss! Herre, ge framgång! Välsignad den som kommer i Herrens namn! Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er till procession, med kvistar i händerna, ända till altarets horn! Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.