Vill du bli kyrkvärd?

Just nu söker vi fler kyrkvärdar till vår verksamhet. Läs mer på den här sidan.

Att vara kyrkvärd är att delta aktivt i församlingens gudstjänster. Det handlar om att läsa bibeltexter, att hjälpa till vid nattvardens utdelande och andra mer praktiska saker. En viktig del av uppdraget är att vid dörren dela ut psalmböcker och agendor och hälsa gudstjänstfirarna välkomna, kanske visa tillrätta i kyrkbänken och vara allmänt vänlig, samt att vara med och ta upp kollekt. 

Den som vill bli kyrkvärd får träffa kaplanen för ett kort samtal och får sedan som introduktion ”gå bredvid” en erfaren kyrkvärd vid några tillfällen för att lära sig vad uppdraget innebär. Uppgifterna fördelas inom kyrkvärdskollegiet, och alla får säga vilka datum de kan och vill medverka. Den som vill vara kyrkvärd måste vara döpt och ha fyllt 16 år.