Babykyrka

Musikrytmik, fika och andakt för barn 0-18 månader och deras föräldrar.

Den 20 augusti 2021 startar vi upp babykyrkan igen, efter ett långt uppehåll pga. restriktionerna. Vi ser fram emot att i höst återigen få samla många barn 0-18 månader med sina föräldrar framme i koret i stora Gustaf Vasa Kyrka, för babyrytmik, sång, dans och kort andakt.

Ingen föranmälan behövs. Vi har en stor kyrka och gott om plats för alla. Efter babyrytmiken finns tillfälle att i lugn och ro mata ditt barn, fika, hänga en stund och umgås med andra föräldrar.

Babykyrka:

Fredagar 10:00-11:30. Gustaf Vasa Kyrka.

Babykyrkan leds av musikpedagog Emanuel Olsson. Vid frågor kontakta: emanuel.olsson@svenskakyrkan.se 

Emanuel Olsson

Gustaf Vasa församling

Musikpedagog