Gustaf Vasa Kammarkör

Gustaf Vasa Kammarkör består av ca 32 medlemmar med olika bakgrund.
I huvudsak en amatörkör men med flera medlemmar som verkar som musiker och tonsättare. Kören leds sedan 2001 av Lars Fredén (född 1968) som är anställd av Gustaf Vasa församling till att bl.a. leda Gustaf Vasa Kammakör och Vokalensemble. Lars Fredén är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan och ger vid sidan sitt dirigentskap även orgelkonserter, skriver musik och finns utgiven bl.a. på Gehrmans Förlag och Norsk musikförlag A/S.
Gustaf Vasa Kammarkör har en gedigen repertoar med de flesta stora kyrkomusikaliska verken på sin lista. Senaste åren har kören med orkester framfört verk av J S Bach, Schnittke, Händel, Mozart, Pärt med mera.

Kören söker sig gärna även till lite mer sällan framförd musik som Isabella Leonardas Mariavesper, Cherubinis Requiem i c-moll och framförde nyligen den spanske barocktonsättarens Francesco Courcelles stora Missa Ave marias stella,

Gustaf Vasa Kammarkör framför förstås även musik a capella och på repertoaren finner man bl.a. Friede auf Erde av Arnold schönberg. Kören har haft ett intressant och lyckat samarbete med St Görans Kammarkör då körerna tillsammans framförde Tallis Speem in alium, Bibers Missa Salisburgensis och Figure humaine av Francis Poulenc.

För mer information om Gustaf Vasa kammarkör besök gärna deras egen hemsida www.gvkk.se

Musikprogram

i Gustaf Vasa kyrka och i Sabbatsbergs kyrka