Organisation

KYRKORÅD
Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvara för att församlingens grundläggande uppgift, dvs. att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission, blir utförd.

KYRKOFULLMÄKTIGE
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs av de röstberättigade i församlingen vid allmänna val vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige beslutar bl.a. i mål och riktlinjer för verksamheten, om budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, när det gäller val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder samt beträffande  årsredovisning och ansvarsfrihet mm.

 

Klicka här för att ladda ner församlingsinstruktionen (3.9mb)

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse som leder och samordnar församlingens förvaltning och har ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.