Om ditt medlemskap

Några anledningar till varför ditt medlemskap i Svenska kyrkan är viktigt

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

 • Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas 
 • Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 • Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 • Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 • Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
 • Självavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 • Gratis eller subventionerad familjerådgivning 
 • Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 • Ett rikt musikliv med körer och musiker
 • Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 • Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 • Stöd till de som sörjer
 • Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället
 • Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 • Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 • Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 • Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt.
 • Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.

Bli medlem/utträde:
Skriv ut, skriv under och skicka in blanketten du hittar på länkarna nedan.

Inträdesblankett
Utträdesblankett

Det går även bra att kontakta församlingen för att få en utskriven blankett hemskickad. Kontakta oss på tel: 08-508 88 600. Underskriven blankett skickas till: Gustaf Vasa församling, Västmannagatan 63 A, 113 25 Stockholm. Det går även bra att lämna in underskriven blankett till kansliet i kyrkan.

Har du frågor om ditt medlemskap kontakta oss på gustaf-vasa.forsamling@svenskakyrkan.se