Foto: Alex Giacomini /Ikon

Dags för konfirmation!

En chans att utforska livets stora frågor, ha roligt och lära känna nya vänner!

UNDER KONFIRMANDTIDEN får du lära dig mer om kristendomen och hur den hänger ihop med våra liv. Du får möjlighet att lära känna nya vänner, dela tankar och funderingar om Gud, livet och kristen tro.

INGEN FRÅGA ÄR FÖR STOR eller för liten under konfirmandtiden. Vi lyfter våra gemensamma frågor och funderingar helt utan krav på prestation.

TILLSAMMANS UTFORSKAR vi de stora livsfrågorna på ett lekfullt sätt genom olika övningar för att lära känna oss själva och varandra bättre. Många grupper åker på olika läger men det finns också lägerfria alternativ.

SJÄLVA KONFIRMATIONSDAGEN är en fest för dig, dina
närmaste och hela församlingen.

Se alla alternativ och anmäl dig på minkonfa.se

VÅRA ALTERNATIV OCH ANMÄLAN

MinKonfa är ett sammarbete mellan Adolf Fredriks församling, Finska kyrkan, Gustaf Vasa församling , S:t Matteus församling, Stockholms Domkyrkoförsamling, Tyska kyrkan, och Västermalms församling.

Anmäl dig här!

Allmän information

Om lägeravgiften
Ekonomi ska inte vara ett hinder för någon som vill konfirmeras. Om du och din familj har det knepigt ekonomiskt kan du höra av dig till kontaktpersonen för det alternativ du är intresserad av, så försöker vi hjälpa till att hitta en lösning. Alla sådana ärenden behandlas konfidentiellt.

Måste man vara döpt?
Är du inte döpt kan du börja som konfirmand och sedan bestämma dig för om du vill döpas under konfirmandtiden. Du kan delta i konfirmandtiden utan att konfirmeras om du kommer fram till det.

Särskilda behov
Har du någon form av funktionsnedsättning – t ex nedsatt syn eller hörsel, dyslexi, NPF eller allergier? Vårt mål är att det ska finnas alternativ för alla som vill vara med. Om du vill att vi ska hitta en lösning som passar dig, eller rekommendera ett alternativ utifrån dina behov eller önskemål så kan du alltid höra av dig till oss.

Försäkring
Alla deltagare i konfirmandundervisning är olycksfallsförsäkrade via arrangerande församling.

Vill du fortsätta efter konfirmationen?
I varje församling finns möjligheter till att fortsätta sin utbildning – det kan vara ledarutbildning, ungdomsgrupp, resor m m. Vi berättar mer under konfirmationstiden!

Är du vuxen och vill konfirmeras?
Vuxen som ännu inte konfirmerats kan också bli det! Undervisningen består då av samtal med någon av prästerna. För mer information om vuxenkonfirmation, kontakta församlingsexpeditionen.

Några konfirmander i vita kåpor jämför sina gympaskor.

Vanliga frågor om konfirmation

Här hittar du svar på några vanliga frågor om konfirmation.

Konfirmander tränar på sin predikan inför konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.