Vi söker gravrättsinnehavare

I Gustaf Vasa kyrkas columbarium finns många gravrätter som saknar gravrättsinnehavare. Här kan du säkra att er gravrätt inte går förlorad.

Gustaf Vasa Columbarium har väldigt många gravrätter som saknar gravrättsinnehavare. Vi genomför ständigt ett sökarbete efter anhöriga. Om ni vet att ni har en gravrätt eller anhöriga som finns gravsatta i gustaf Vasa Columbaium, så titta igenom förteckningen nedan, nu med gravplatsnummer och ett kännetecken. Kännetecknet är efternamn på den först gravsatta.

En gravrätt måste ha en aktuell gravrättsinnehavare för att vara pågående. Om en gravrätt inte har en innehavare och vi sökt efter anhöriga i minst två år, så kan kyrkorådet besluta gravrätten för återlämnad. I och med återlämnandet övergår ansvaret för gravrätten till Gustaf Vasa församling. Därmed har Gustaf Vasa rätt att flytta urnor för ”slutförvaring” om vi är i behov av nya gravplatser. Slutförvaring innebär att askan jordas på annan plats (vigd jord på kyrkogård). Detta sker helt anonymt och platsen noteras inte i någon gravbok på den kyrkogården. Idag är det Råcksta kyrkogård som vi är hänvisade till av Stockholm Stads kyrkogårdsförvaltning eftersom Stockholms Stad är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm. Så om man vill vara helt säker på att en gravrätt blir kvar i Gustaf Vasa Coumbarium, så är det av yttersta vikt att man kontrollerar att det finns en aktuell innehavare på gravrätten.

Hanna Granberg

Columbarieförreståndare