Barn och ungdom

Gustaf Vasa församling har flera olika aktiviteter för barn och ungdomar, från spädbarnsåldern upp till tonåren.

Babykyrka på fredagar!

Musikrytmik, fika och andakt för barn 0-18 månader och deras föräldrar.

Konfirmation

Konfirmation handlar om allt möjligt, som till exempel kärlek, änglar, vänskap, sorg, rädsla, döden. Vem är du och vem vill du vara?

Babycafé

Babycaféet vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-18 månader. Här finns möjlighet att träffa andra nyblivna föräldrar, få stöd i sitt föräldraskap, sjunga med sitt barn och fika.

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Barnkörer

Äntligen öppnar vi upp körerna för barn och unga!

Två smartphones ligger på varandra.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.

Tillsammans för Världens Barn

I 25 år har Världens Barn kämpat för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Act Svenska kyrkan medverkar i Världens Barn för att tillsammans med andra aktörer ta ställning för barns rättigheter.