Barn och ungdom

Gustaf Vasa församling har flera olika aktiviteter för barn och ungdomar, från spädbarnsåldern upp till tonåren.

Babykyrka på fredagar

Babyrytmik, fika och andakt för föräldrar och barn i Gustaf Vasa kyrka.

Konfirmation

Konfirmation handlar om allt möjligt, som till exempel kärlek, änglar, vänskap, sorg, rädsla, döden. Vem är du och vem vill du vara?

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.

Tillsammans för Världens Barn

I över 25 år har Världens Barn kämpat för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Act Svenska kyrkan medverkar i Världens Barn för att tillsammans med andra aktörer ta ställning för barns rättigheter. Var med du också!