Barn och ungdom

Gustaf Vasa församling har flera olika aktiviteter för barn och ungdomar, från spädbarnsåldern upp till tonåren.