Kyrkofullmäktige

Beslutanderätten i Gustaf Vasa församling utövas av Kyrkofullmäktige.
 Efter kyrkofullmäktigevalet hösten 2021 är följande ledamöter under mandatperioden till och med år 2025:

(antal mandat inom parentes)

Arbetarepartiet Socialdemokraterna - S

Anita Lindskog, kyrkofullmäktiges ordförande, ani.lindskog@gmail.com 
Ove Andersson
Margareta Östman
Jan Engström
Lisbeth Lidbom
Lars-Erik Blom
Agneta Kockum
Ulla Silvestri
Åsa Ohlström
Ersättare: Hanna-Maija Bergman, Ulla Carlson-Nilsson

Borgerligt alternativ - BA 

Paula Fortes
Crister Auer
Bengt Säberg
Folke Höjmar

Centerpartiet - C

Esbjörn Wahlberg, kyrkofullmäktiges vice ordförande
Louise Gelin
Ersättare: Annelie Lokko

Fria liberaler i Svenska kyrkan - FiSK 
Christina Tufvesson

Frimodig Kyrka - FK
Gunilla Sundstrand

Miljöpartister i Svenska Kyrkan - MPSK 
Staffan Lundstedt

Sverigedemokraterna - SD
Henrik Carlström

Kyrkofullmäktigesammanträde

Nästa offentliga sammanträde i Kyrkofullmäktige:
Tisdag 28 maj 2024 kl 18.30 i Församlingssalen, Västmannagatan 63.