Vigsel

När kärleken för två människor samman och de vill ge sin relation stadga och skydd är vigsel och äktenskap det yttersta steget. I vigseln lovar man varandra att dela livets glädje och sorg i livslång trohet. Att giftas är att ge upp ett stort mått av sin personliga frihet för att vinna något som är ännu större. När människor låter sig ges som gåva åt varandra i ett äktenskap inleds en process som förväntas vara livet ut och präglas av ömsesidighet och ansvarstagande. Man väljer att avstå en mängd möjligheter för att satsa på det närvarande. I Gustaf Vasa viger samtliga präster med glädje helt i enlighet med Svenska kyrkans vigselordning.

I kyrkans vigselgudstjänst ger makarna sina äktenskapslöften offentligt inför Gud, varandra och församlingen (eller de vittnen som är närvarande). Båda skall var för sig fritt samtycka till äktenskapet. Gud sammanfogar de båda till ett och prästen tillkännager att de är äkta makar. Guds välsignelse nedkallas över äktenskapet. De närvarande deltar i förbön och firande och blir påminda om vad en sann och äkta gemenskap i äktenskapet innebär, de tar också genom sin närvaro på sig ett ansvar som församling och samhälle för att ge makarna sitt stöd.

Av tradition har äktenskapet betraktats som något förbehållet man och kvinna, men sedan hösten 2009 är vigseln öppen också för par där båda är av samma kön.

Foto: PMB Media & Design

Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt till vigsel i Svenska kyrkans ordning, om inte synnerliga skäl hindrar det. Kvinnans hemförsamling står, genom Svenska kyrkans sä kallade clearingavtal, för kostnaderna för vigselgudstjänsten även om vigseln sker i annan församling.

Även om ingen av de blivande makarna tillhör Svenska kyrkan, kan de vigas i Svenska kyrkans ordning om det finns särskilda skäl. Då tas en avgift ut. Beslutet om vigsel fattas av kyrkoherden i den församling där vigseln begärs