Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Gustaf Vasa församling Besöksadress: Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 5, 11327 STOCKHOLM Postadress: Västmannagatan 63 A, 11325 STOCKHOLM Telefon:+46(8)50888600 E-post till Gustaf Vasa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sabbatsbergs kyrka

Den äldsta klockan är från 1734, den yngsta från 1788. På den senare är ingraverat texten: ”Då detta fattighus åt arma skänker föda, så skänker nåden ljus åt andligt döda.”

Sedan mitten av 1700-talet har Sabbatsberg varit en del av fattig- och åldringsvården i Stockholm. Dessförinnan ägdes området av bl.a. vinskänken Valentin Sabbath som givit namn åt Sabbatsberg. Huvudbyggnaden i Valentin Sabbaths utvärdshus byggdes 1760-61 om till kyrkorum. Slottsbyggmästaren Georg Förman ledde arbetet. Mellanväggar och innertag i byggnaden revs, taket målades himmelsblått med skyar, väggarna och altaret marmorerades och bänkinredningen gjordes mörkbrun. Som altartavla fungerade en av Lorentz Pasch d.ä. målad pietàframställning. Predikstolens läge mitt ovanför altaret är ovanligt.

Panoramavy i Sabbatsbergs kyrka