Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen

Bokning

Här hittar du kontaktuppgifter för att boka lokaler, förrättningar m m.

Columbariet

Under Gustaf Vasa kyrka ligger ett columbarium, ett av norra Europas största. Där finns möjlighet till ceremoni i Lillkyrkan som ligger i anslutning till gravplatsen på nedre planet.

Sabbatsbergs kyrka

Sedan mitten av 1700-talet har Sabbatsberg varit en del av fattig- och åldringsvården i Stockholm. Dessförinnan ägdes området av bl.a. vinskänken Valentin Sabbath som givit namn åt Sabbatsberg.