Hyresgäster

Information för dig som är hyresgäst i våra fastigheter.

Klicka här för att göra en felanmälan.

Våra fastigheter förvaltas av Kyrkans fastighetssamverkan, KFS.
Klicka här för att komma till deras hemsida.