Gustaf Vasa församling

Prata med oss

Kontakt

Gustaf Vasa församling Besöksadress: Holländargatan 16, 11160 STOCKHOLM Postadress: BOX 3166, 10363 STOCKHOLM Telefon: +46(8)50888600 E-post till Gustaf Vasa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Columbariet

För snart ett hundra år sedan uppfördes Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan. Grundläggningsarbetet blev mer omfattande än beräknat och hälften av byggnadskostnaderna användes för arbetet “under jord” på den plats som tidigare varit en stor grusgrop. Församlingen ville på något sätt utnyttja utrymmet under markytan. Så kom columbariet till, idag en av Europas största begravningsplatser inomhus. Det stod färdigt 1924 i sin första del men har byggts ut etappvis, den senaste 1977. Columbariet, som även inrymmer Lillkyrkan, är uppfört i två våningsplan och omfattar 8 000 nischer för 35 000 urngravplatser.

Anläggningen är unik i sitt slag och är av kulturellt riksintresse. I Stockholm finns ytterligare sex columbarier, dock betydligt mindre och yngre. Såväl Lillkyrkan som gravkamrarna rymmer vacker och tidstypisk konst. 1951 skedde en omfattande förändring i kyrkorummet. Genom Olle Hjortzbergs skickliga medverkan förändrades koret till ett varmt och i färgerna väl avstämt kyrkorum. Hans egen freskmålning “Livets åldrar” ger möjligheter till en inre vandring för besökaren.

Bland konstverken i columbariet kan också nämnas Carl Milles “Ängel på hög stjälk”. Einar Forseth har gjort en muralmålning och två målade glasfönster hör till anläggningens vackraste prydnader. Det ena har Sven X:et Erixon till mästare som även signerat en mosaik. Vidare kan vi finna en replik av en detalj i Lundqvists stora skulptur på Skogskyrkogården samt “Bebådelsen” av Sigrid Blomberg. En samtida konstnär, Carl Berndtson bland annat representerad i Vatikan-museet i Rom, har målat korsfästelsen i besöksrummet utanför Lillkyrkan. Vackra smidesarbeten pryder de genomskurna taköppningarna. Arkitekternas ursprungsidé med ljus marmor och förgyllda inskriptioner ger de tusentals gravnischerna en stilfullhet. Ordet columbarium betyder egentligen ”duvslag”, så kallades urngravarna i det gamla Rom på grund av sitt utseende.