Columbariet

Välkommen till Europas största gravplats inomhus.

För drygt ett hundra år sedan uppfördes Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan. Grundläggningsarbetet blev mer omfattande än beräknat och hälften av byggnadskostnaderna användes för arbetet “under jord” på den plats som tidigare varit en stor grusgrop. Församlingen ville på något sätt utnyttja utrymmet under markytan. Så kom columbariet till, idag Europas största begravningsplats inomhus. Det stod färdigt 1924 i sin första del men har byggts ut etappvis, den senaste 1977. Columbariet, som även inrymmer Lillkyrkan, är uppfört i två våningsplan och omfattar 7660 nischer.

Foto: Ulf Portnoff

Söker du någon som är gravsatt, klicka här.

Vi söker gravrättsinnehavare

I Gustaf Vasa kyrkas columbarium finns många gravrätter som saknar gravrättsinnehavare. Här kan du säkra att er gravrätt inte går förlorad.

Anläggningen är unik i sitt slag och är av kulturellt riksintresse. I Stockholm finns ytterligare fem columbarier, dock betydligt mindre och yngre. Såväl Lillkyrkan som gravkamrarna rymmer vacker och tidstypisk konst. 1951 skedde en omfattande förändring i kyrkorummet. Genom Olle Hjortzbergs skickliga medverkan förändrades koret till ett varmt och i färgerna väl avstämt kyrkorum. Hans egen freskmålning “Livets åldrar” ger möjligheter till en inre vandring för besökaren.

Foto: Ulf Portnoff

Bland konstverken i columbariet kan också nämnas Carl Milles “Ängel på hög stjälk”. Här finns en muralmålning av Miriam Vainio. Einar Forseth har gjort en mosaik. Han är även mästaren till två av de målade glasfönstren. Det tredje är det Sven X.et Erixon som ligger bakom. Vidare kan vi finna en replik av en detalj i Lundqvists stora skulptur på Skogskyrkogården samt “Bebådelsen” av Sigrid Blomberg. En samtida konstnär, Carl Berndtson bland annat representerad i Vatikan-museet i Rom, har målat korsfästelsen i besöksrummet utanför Lillkyrkan. Vackra smidesarbeten pryder de genomskurna taköppningarna. Arkitekternas ursprungsidé med ljus marmor och förgyllda inskriptioner ger de tusentals gravnischerna en stilfullhet. Ordet columbarium betyder egentligen ”duvslag”, så kallades urngravarna i det gamla Rom på grund av sitt utseende.