Dop

Nu kan du boka dop direkt på hemsidan!

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus själv. Ett dop sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Svenska kyrkan erkänner varje dop som har skett i denna ordning. Den som är döpt får inte döpas igen. Kyrkans uppdrag är att alla människor skall nås av erbjudande om dop. Både barn och ungdomar/vuxna kan ta emot dopet; ett barn får döpas när dess vårdnadshavare begär att barnet skall döpas till kyrkans tro, en vuxen när han eller hon själv begär det.

Det är församlingens uppgift att erbjuda dopundervisning. Som fadder kan någon antecknas som är döpt och är villig att dela ansvaret för den döpta personens kristna fostran. Dopet kan senare bekräftas i församlingens gemenskap, vid konfirmation och annan gudstjänst där dopet aktualiseras.

Den som döps i Svenska kyrkans ordning blir upptagen i Svenska kyrkan. Någon avgift för dop får inte tas ut.

Låna dopklänning

Församlingen har två dopklänningar som lånas ut mot en kontantdeposition á 500 kr.

Foto: PMB Media & Design