Mötas och lära

I Gustaf Vasa församling finns det en hel del möjligheter att mötas och lära, både på dagtid och kvällstid, vardagar och helger.

Tisdagsträffen

Tisdagsträffens lunch erbjuder ett tillfälle att mitt på dagen äta en god lunch och vara med om ett program.

Filmklubben

Filmklubben träffas i församlingshuset, Västmannagatan 63, en måndag i varje månad. Efter respektive film vidtar diskussion där representant från församlingen agerar moderator – ibland med inbjuden gäst.