Gustaf Vasa kyrka

Välkommen till kyrkan mitt på Odenplan!

BYGGNADEN

Gustaf Vasa församling tillkom vid delningen av Adolf Fredriks församling år 1906. Den 10 juni samma år invigdes kyrkan. Flera arkitekter hade lagt fram förslag till en ny kyrkobyggnad. Det blev slottsarkitekten Agi Lindegrens idé om en centralkyrka i italiensk nybarock som slutligen förverkligades. Kyrkans grundplan är ett grekiskt kors.  I Lukaskapellet till vänster om högaltaret finns ett glaskors vars ytterkonturer nästan exakt motsvarar kyrkans. Kupolen som reser sig över korsmitten är 60 meter hög. Kyrkan är en av de största församlingskyrkorna i Stockholm. Dess förnämsta prydnad är högaltaret av Burchard Precht från 1731. Åren 1965-66 genomgick kyrkan en genomgripande restaurering. Interiören gjordes ljusare och i kyrkans hörnpartier inreddes kapell.

Panoramavy i Gustaf Vasa kyrka (före renoveringen 2016-2017)

Församlingen har tagit fram en bok om kyrkas renovering.
I boken tas renoveringens bakgrund upp, arkitektens syn på restaureringen presenteras, bilder från bygget visas upp och mycket mer.
Boken finns att köpa för 50 kr i Gustaf Vasa kyrka.

HITTA HIT!

Gustaf Vasa kyrka ligger bredvid Odenplan, en av Stockholms större knutpunkter i lokaltrafiken.

Gatuadressen för Gustaf Vasa kyrka är Karlbergsvägen 1-5. Med infart från Karlbergsvägen finns parkering (tillstånd krävs) och entré med viss tillgänglighetsanpassning (ramp – dock inte anpassad fullt ut).