Gustaf Vasa församlings stiftelser

Ansökan om medel från någon av våra stiftelser ska vara inne senast 19 november 2021.

Stiftelsehandläggare kommer att finnas tillgänglig på telefon under v 45 (8/11 -12/11) mellan kl 12 och 16, för den som behöver konsultation och hjälp med sin ansökan.
Telenummer 08-508 88 642.

Ansökan kommer att behandlas under v 47-48 och beviljade ansökningar kommer att utbetalas i v 49.

Allmänna stiftelser

  • Är du skriven i Gustaf Vasa församling?
  • Räknas du av Skattemyndigheten som behövande?
  • Saknar du förmögenhet?

    Uppfyller du ovanstående är du behörig att söka bidrag ur Gustaf Vasa församlings stiftelser.

Ansökningshandlingar kan rekvireras via församlingens expedition 08-508 88 600 eller LADDAS NER HÄR Glöm ej att bifoga din senaste specificerade förenklade självdeklaration, läkarintyg eller annat du åberopar i din ansökan.

Ansökan skickas till:
Ansökan skickas till: Stiftelsehandläggaren. Gustaf Vasa församling. Västmannagatan 63 A. 113 25, Stockholm