Gustaf Vasa församlings stiftelser

Ansökan om medel från någon av våra stiftelser ska vara inne senast 14 maj 2021. Handläggare kommer finnas på plats någon vecka innan.

10-14/5 når du vår stiftelsehandläggare alla dagar 12-16 på telefon 08-508 88 642. Din ansökan ska vara oss tillhandhanda senast 14 maj 2021. 

Allmänna stiftelser

  • Är du skriven i Gustaf Vasa församling?
  • Räknas du av Skattemyndigheten som behövande?
  • Saknar du förmögenhet?

    Uppfyller du ovanstående är du behörig att söka bidrag ur Gustaf Vasa församlings stiftelser.

Ansökningshandlingar kan rekvireras via församlingens expedition 08-508 88 600 eller LADDAS NER HÄR Glöm ej att bifoga din senaste specificerade förenklade självdeklaration, läkarintyg eller annat du åberopar i din ansökan.

Ansökan skickas till:
Ansökan skickas till: Stiftelsehandläggaren. Gustaf Vasa församling. Västmannagatan 63 A. 113 25, Stockholm