Gustaf Vasa församlings stiftelser

Det går nu inte att ansöka om medel från våra stiftelser. Beslut och utbetalningar äger vanligtvis rum två gånger om året, i april/maj och november/december. Preliminärt är nästa behandlings- och utbetalningsperiod under våren 2025.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.