Meny

Gustaf Vasa församlings stiftelser

Ansökan om medel från någon av våra stiftelser ska vara inne senast 30 april.

Stiftelsehandläggaren finns tillgänglig för rådgivning om ansökningar på telefon mellan kl. 12.00 och 16.00 följande dagar: 22 och 23 april, 27-29 april. Besök efter överenskommelse. Sista dag för inlämning av ansökan 30 april.

Telefon 08-508 88 642

Allmänna stiftelser

  • Är du skriven i Gustaf Vasa församling?
  • Räknas du av Skattemyndigheten som behövande?
  • Saknar du förmögenhet?

    Uppfyller du ovanstående är du behörig att söka bidrag ur Gustaf Vasa församlings stiftelser.

Ansökningshandlingar kan rekvireras via församlingens expedition 08-508 88 600 eller LADDAS NER HÄR Glöm ej att bifoga din senaste specificerade förenklade självdeklaration, läkarintyg eller annat du åberopar i din ansökan.

Ansökan skickas till:
Ansökan skickas till: Stiftelsehandläggaren. Gustaf Vasa församling. Västmannagatan 63 A. 113 25, Stockholm