Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens verkställande organ och utses av kyrkofullmäktige. Församlingsmedlem har ej rätt att närvara vid sammanträdena. Protokollen är däremot offentliga och finns tillgängliga i Gustaf Vasa kyrka samt som PDF att hämta på församlingens hemsida (nedan).

Ledamöter i kyrkorådet:

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ordinarie
Ove Andersson, ordförande, oandersson@hotmail.com, 070-573 55 43
Anita Lindskog
Margareta Östman

Ersättare
Agneta Kockum
Birgitta Söderfeldt

Borgerligt alternativ

Ersättare
Paula Fortes

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Ordinarie
Crister Auer, vice ordförande, crister.auer@gmail.com
Agne Svantesson

Ersättare
Henrik Hammar

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Ordinarie
Staffan Lundstedt

Ersättare
Johanna Tjernblom

Vänstern i Svenska kyrkan

Ordinarie
Hans Ove Olsson