Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens verkställande organ och utses av kyrkofullmäktige. Församlingsmedlem har ej rätt att närvara vid sammanträdena. Protokollen är däremot offentliga och finns tillgängliga i Gustaf Vasa kyrka samt som PDF att hämta på församlingens hemsida (nedan).

Ledamöter i kyrkorådet:

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ordinarie
Ove Andersson, ordförande, oandersson@hotmail.com, 070-573 55 43
Anita Lindskog
Margareta Östman

Ersättare
Jan Engström 
Lars-Erik Blom 

Borgerligt alternativ

Ordinarie
Crister Auer, vice ordförande, crister.auer@gmail.com
Folke Höjmar

Ersättare
Paula Fortes

Centerpartiet

Ordinarie
Esbjörn Wahlberg 

Ersättare
Annelie Lokko 

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Ersättare
Christina Tufvesson

Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna

Ordinarie
Staffan Lundstedt

Kyrkoherden

Sandra Signarsdotter