§ 173 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2023-2025, beslut

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet