§ 157 Överenskommelse om särskild ekumenisk samverkan mellan Svenska kyrkan och Den episkopala kyrkan, beslut

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet