§ 147 Församlingstillhörighet och lagen om Svenska kyrkan, beslut

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet