Ärenden till kyrkomötet 2018

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2018.

Hela kyrkomötesprotokollet 2018

Skrivelser, motioner, yttranden, betänkanden och beslut. I dessa två filer hittar du allt material från 2018 års kyrkomöte inklusive protokoll från kyrkomötets valsammanträde 2017. När du har öppnat en fil är det lätt att söka sig fram med hjälp av bokmärkena till vänster.

Kyrkomötet 2018 Volym 1med protokoll, skrivelser och motioner (pdf 9,9 MB)

Kyrkomötet 2018 Volym 2 med verksamhetsberättelser för nämnderna, betänkanden, kyrkomötets skrivelser samt person- och sakregister (pdf 3,9 MB)

Ett annat sätt att navigera på den här webbplatsen är att följa ett enskilt ärende. Klicka t ex på en motion under rubriken "Motioner till kyrkomötet 2018". Längst ner på sidan syns under rubriken "Andra dokument som rör det här ärendet" hela beslutsprocessen:

  • eventuell skrivelse eller övrig motion som behandlas i samma betänkande
  • eventuella yttranden från Läronämnden eller Kyrkorättsnämnden
  • betänkandet
  • eventuella skrivelser från kyrkomötet
  • beslut

Beslut på kyrkomötet 2018

Här finns de paragrafer i kyrkomötesprotokollet som innehåller ärendenas beslut.

Skrivelser från kyrkomötet 2018

Kyrkomötet lämnar skrivelser tillbaka till kyrkostyrelsen i de fall det blivit bifall eller ett beslut föranleder någon åtgärd.

Betänkanden 2018

Kyrkorättsnämndens yttranden

Läronämndens yttranden

Läronämnden ska alltid yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller:

  • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära

  • Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar

  • kyrkans vigningstjänst

  • ekumeniska överenskommelser

  • övriga lärofrågor

I år har Läronämnden lämnat 15 yttranden.

Ladda ner samtliga motioner

Genom att klicka här laddar du hem samtliga motioner, 1-95, i ett samlingsdokument på 133 sidor, i PDF-format.

Ladda ner

Skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2018

Skrivelse från kyrkomötets presidium till kyrkomötet 2018

Verksamhetsberättelser