Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ärenden till kyrkomötet 2018

Här finns handlingar i de ärenden som behandlas av kyrkomötet 2018.

SKRIVELSER FRÅN KYRKOMÖTET 2018

Kyrkomötet lämnar skrivelser tillbaka till kyrkostyrelsen i de fall det blivit bifall eller ett beslut föranleder någon åtgärd.

betänkanden 2018

Kyrkorättsnämndens yttranden

Läronämndens yttranden

Läronämnden ska alltid yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller:

  • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära

  • Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar

  • kyrkans vigningstjänst

  • ekumeniska överenskommelser

  • övriga lärofrågor

I år har Läronämnden lämnat 15 yttranden.

Ladda ner samtliga motioner

Genom att klicka här laddar du hem samtliga motioner, 1-95, i ett samlingsdokument på 133 sidor, i PDF-format.

Ladda ner

skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2018

skrivelse från kyrkomötets presidium till kyrkomötet 2018

verksamhetsberättelser