Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ärenden till kyrkomötet 2018

Här finns handlingar i de ärenden som ska behandlas av kyrkomötet 2018.

motioner till kyrkomötet 2018

Här har de inkomna motioner publicerats löpande i oredigerat skick, i den ordning de har diarieförts. Mallade versioner med motionsnummer kommer preliminärt att publiceras den 22 augusti.

Lyssna-funktionen fungerar inte

Eftersom motionerna just nu ligger uppe i oredigerat skick så går de tyvärr inte att lyssna på. Lyssna-funktionen kommer att fungera igen när de mallade versionerna har publicerats.

Ladda ner samtliga motioner

Genom att klicka här laddar du hem samtliga motioner, 1-95, i ett samlingsdokument på 141 sidor, i PDF-format.

Ladda ner

skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2018

skrivelse från kyrkomötets presidium till kyrkomötet 2018

verksamhetsberättelser