§ 097 Ursäkten till samerna, beslut

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet