§ 086 Sänkt valbarhetsålder till församlingsråd, beslut

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet