Kyrkomötets skrivelse 2022 23 Överenskommelse om särskild ekumenisk samverkan mellan Svenska kyrkan och Den episkopala kyrkan

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet