Kyrkomötets skrivelse 2022 05 Sänkt valbarhetsålder till församlingsråd

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet