Betänkande TU 2022 11 Sänkt valbarhetsålder till församlingsråd

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet