Betänkande TU 2022 07 Tidsbegränsade mandatperioder för biskopar

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet