Betänkande TU 2022 05 Kyrkoordningens bestämning av Svenska kyrkan

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet