Motion 2022 068 Begäran om ändring av Lagen om Svenska kyrkan

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet