Motion 2022 026 Svenska kyrkans investerade tillgångar

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet