Läronämndens yttrande 2022 09y Svenska kyrkan och ”omvändelseterapi”

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet