Beslut § 070 Anonymisering av kollekt via Swish

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet