Kyrkomötets skrivelse 2020_05 Tidpunkt för uttag av röstlängd vid direkta val

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet