Kyrkomötets skrivelse 2020_01 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2019

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet