Kyrkostyrelsens skrivelse 2020-1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2021-2023 med anledning av coronapandemin

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet