Beslut §139 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2020-2022

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet