Beslut §113 Tematiskt kyrkomöte 2019 - Undervisning

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet