Beslut §070 Verksamhetsberättelse 2018 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet