Läronämndens yttrande 2019 05y Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på nationella minoritetsspråk

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet