Kyrkomötets skrivelse 2018_23 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2019-2021

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet