Kyrkorättsnämndens yttrande 2018 06y Konfirmation som valbarhetskriterium

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet