Läronämndens yttrande 2018_07y Rösträtt vid biskopsval för präster och diakoner i EFS

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet