Motion 2018_064 Rösträtt vid biskopsval för präster och diakoner i EFS

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet